Mikulovský Ultra trail run

PROPOZICE

Závod se uskuteční: v sobotu 15. 10. 2022

Start: pro všechny kategorie v 9 hodin ráno z parkoviště pod Bouřňákem (pokud nevíš kde, vygoogluj si „restauraci Cepín v Mikulově“, kde se můžeš před startem nabít třeba dobrou kávou)

Souřadnice pro pečlivky 50.688875, 13.718315

Prezentace: buď si rád přivstaneš, tak pak v sobotu 15. 10. 2022 mezi 7:00 – 8:30; pokud si to chceš užít se vší parádou, tak dorazíš o den dřív a mezi 18:00 – 20:00 tě odbavíme.

Kategorie:
mladé víno muži/ženy 18+
zralé víno muži/ženy 30+
archivek muži/ženy 50+

Občerstvení:
V pátek 14. 10. 2022 po 17. hodině se o všechny postará restaurace Cepín (alko/nealko/večeře – dle jídelního lístku), v rámci startovného je první pivo/limo na nás.

V sobotu 15. 10. 2022 před startem mezi 7:00 – 8:30 tě čeká dobrá káva + drobné občerstvení (holky napečou), zároveň bude možnost načerpat vodu do vaků.

Během závodu najdeš jednu nebo čtyři občerstvovačky s pitnou vodou, hydratačním nápojem a bohatým výběrem dobrot.

V cíli se pak můžeš zahřát poctivým vývarem, naší specialitou (Jiřinčina lyžařská – bude i verze pro vegetariány) nebo opéct buřty. Za odměnu tě pak čeká luxusně čepovaná 11°.

Ubytování:
Pokud si chcete užít třeba celý víkend, v hotelu Cepín (www.hotelcepin.cz) na vás čekají ještě volné pokoje – rezervujte včas, ať nepřijdete o místo ☝🏼.

Trasa:
– 16+ km
– 50+ km
Trasy je možné stáhnout z našich webových stránek/IG/FB už před závodem. Trasy budou velice dobře značené – tak, abyste se mohli věnovat pouze běhu a plně si užít přírodu Krušných hor.

Registrace: zde, nebo pište na email registrace@mutr.cz

Startovné: 50 km 600 Kč (po 1. 9. 2022 800 Kč bez nároku na dárek ve startovním balíčku)
16 km 300 Kč (po 1. 9. 2022 500 Kč bez nároku na dárek ve startovním balíčku)

Doporučené vybavení:
– plně nabitý telefon
– vodotěsný obal na telefon
– stažená aplikace „Záchranka“
– kontakt na pořadatele
– čelovka
– větrovka do báglu
– izotermická folie
– voda na 10 km
– vlastní kelímek na pití na občerstvovačkách
– kvalitní obuv na trail
– ostatní dle vašeho uvážení (pohybujete se v kopcích, kde může být drsnější počasí)

Ceny:
Finišerské dárky pro každého
Pro první tři v kategorii věcné ceny.

Program v den závodu:
7:00 – 8:30 prezentace/nebo již v pátek mezi 18:00 – 20:00
8:45 rozmluva k závodníkům
9:00 start všech kategorií 50+ km a 16+ km
9:30 start dětského závodu/stezka poznání/fan zóna s možností sledování závodníků z tratě v místě startu/cíle; po celou dobu káva/čaj/občerstvení pro doprovod závodníků
17:00 vyhlášení vítězů
18:00 ukončení akce, přechod na after party

Pořadatel:
Ředitel závodu: Lukáš +420 602 409 802, mutr@mutr.cz
Organizace + startovné: Vejdulka +420 603 940 493, vendula@mutr.cz
Aleš
Milan
Tomáš
Dávid
Lucie
Ifka

Pravidla:
MUTR je extrémní sportovní akce, ve které mohou startovat jen osoby starší 18 let. Každý účastník závodu svou registrací, zaplacením startovného, nastoupením do závodu a převzetím
svého startovního čísla prohlašuje, že:

a) má požadované znalosti o závodu a potvrzuje, že je fyzicky a psychicky způsobilý se závodu zúčastnit, netrpí žádnou závažnou nemocí nebo závažným onemocněním a bere na vědomí doporučení pořadatele absolvovat před závodem individuální lékařskou prohlídku;

b) je obeznámen s tím, že pořadatel závodu zodpovídá jen za povolení k využití místa k pořádání soutěže, zejména za místo startu, cíle, TURISTICKY ZNAČENÝCH TRAS, avšak nezodpovídá a neposkytuje žádnou záruku za stav tratí, jejich funkci nebo za specifické podmínky soutěže dané např. počasím nebo vysokohorskými zvláštnostmi. Pokud bude nutné během závodu použít veřejnou cestu, pozemní komunikaci nebo jinou dopravní plochu, bere účastník na vědomí, že je třeba dodržet na takových komunikacích pravidla silničního provozu;

c) si je vědom důsledků spojených se svou účastí v závodu, kterého se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Zejména si je vědom, že není oprávněn požadovat po pořadateli finanční plnění nebo uplatňovat jiné nároky v případě jakéhokoliv zranění nebo jiné škody, které utrpí v souvislosti s účastí v závodu. Pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a život závodníka během celé sportovní soutěže MUTR, ani během případného tréninku a doprovodných akcí;

d) bere na vědomí, že pořadatel během soutěže nepřebírá odpovědnost za škodu za odložené věci;

e) byl důkladně poučen o průběhu závodu a zvláštnostech tréninkových možností, jakož i o dalších souvisejících nebezpečích;

f) byl seznámen s pravidly závodu a je informován o bezpečnosti, fair-play a dalších podmínkách soutěže;

h) souhlasí, aby jeho účast a sportovní výkon v závodě, byly pořadatelem nebo osobou pořadatelem zmocněnou audiovizuálně zaznamenány s tím, že účastník poskytuje pořadateli závodu svolení, aby audiovizuální záznamy anebo fotografie, vytvořené před, během a po skončení sportovní soutěže MUTR, byly
pořadatelem nebo jím určenou třetí osobou užity všemi způsoby uvedenými v § 12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu;

i) bere na vědomí, že před, během a po skončení závodu není nikdo oprávněn fotografovat, natáčet na videokameru nebo jiným způsobem zaznamenávat průběh sportovní soutěže bez předchozího souhlasu pořadatele a řádné akreditace, vyjma pořizování záznamů pro své vlastní účely a potřeby;

j) souhlasí s dodržením brandingu na pořadatelem určených místech nebo v rámci své osoby, sportovních prostředcích a doplňcích. Je zakázáno překrývání reklamních nápisů pořadatele;

k) souhlasí, že jeho emailová adresa použitá při registraci bude použita při rozesílání instrukcí k a informací k závodu, případně po závodě. Tato emailová adresa nebude předána třetí straně;

l) je povinen poskytnout první pomoc zraněnému závodníkovi;

m) musí dodržovat standardní pravidla fair-play;

n) do závodu smí nastoupit pouze závodníci, kteří splňují bez výhrad pravidla závodu, jsou v dobrém zdravotním stavu, nejsou pod vlivem alkoholu ani psychotropních látek. Pořadatel si vyhrazuje právo nepustit na start nebo zastavit v závodě každého závodníka, který bude vykazovat přílišné známky únavy či vyčerpání a bude hrozit zásadním způsobem ohrožení jeho zdraví;

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:
Každý účastník běží závod na vlastní nebezpečí.

Závodu se nesmí účastnit závodník, který se necítí dobře nebo má zvýšenou teplotu. Závodníci jsou povinni respektovat opatření dle nařízení vlády učiněné v souvislosti s COVID-19.

Věk účastníka je minimálně 18 let nebo je nutný souhlas zákonných zástupců.

Závodník si s sebou nese povinnou výbavu: nádoba s pitím (min. 0,5l), vlastní kelímek na pití na občerstvovačkách, mobil, záchranná fólie či vhodné oblečení pro případ nepřízně počasí.

Závodníci se smí pohybovat pouze po turisticky značených trasách a po trasách s vlastním značením závodu (viz mapa závodu).

Mezi jednotlivými občerstvovacími stanicemi závodník nesmí přijímat pomoc třetí osoby.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli zastavit závod nebo reagovat na nepředvídatelné situace, aby zajistil bezpečnost všech závodníků (vichřice, prudké změny počasí, bouřka, větrný polom apod.).

V případě, že pořadatel nezíská všechna nutná povolení, závod bude zrušen a celé startovné vráceno. Závodníci musí dodržovat pravidla silničního provozu dle zákona 361/2000sb – Zákon o silničním provozu.

Účastníci jsou povinni plně respektovat životní prostředí kraje, zejména tím, že nebudou zahazovat cestou odpadky, trhat květiny a rušit volně žijící živočichy. Akce se koná na území, které spravuje státní podnik Lesy České republiky, jsou to i vaše lesy, chovejme se tady ohleduplně.

Závodník je informován, že pořadatelem nebylo uzavřeno žádné zvláštní pojištění na náhradu škody způsobené účastníkovi v souvislosti s naší soutěží.

Pokud závodník užívá léky, trpí alergiemi nebo zná další podstatné informace pro případ ošetření, je povinen uvést tyto skutečnosti z druhé strany startovního čísla, včetně kontaktních údajů na osobu blízkou.

Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu potřebném pro startovní listiny a výsledků na webu závodu, na běžeckých webech shromažďující výsledky závodů a v systému ITRA. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s §89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků, pro propagaci spolku, z vyhlašování výsledků, z průběhu závodu, doběhu do cíle apod. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně fotografovi.

error: Content is protected !!