Mikulovský Ultra trail run

PROPOZICE 2023

TERMÍN ZÁVODU

sobota 14.10. 2023

START

Trasa 50+ km pro obě kategorie v 9:00 z louky pod Bouřňákem
Trasa 16+ km pro obě kategorie ve 12:30 z louky pod Bouřňákem

Souřadnice pro pečlivky:
50.688875, 13.718315

PREZENTACE
Trasa 50+ km

pátek 13.10. 2023 18:00 – 20:00 hod. (ubytovat se můžeš třeba v hotelu Cepín, cca 100 m od startu)
sobota 14.10. 2023 7:00 – 8:30 hod.

Trasa 16+ km

pátek 13.10. 2023 18:00 – 20:00 hod. (ubytovat se můžeš třeba v hotelu Cepín, cca 100 m od startu)
sobota 14.10. 2023 10:30 – 12:00 hod.

KATEGORIE

mladé pívo muži/ženy 40-
zralé víno muži/ženy 40+

OBČERSTVENÍ

Přijedeš-li už v pátek 13.10. 2023 (a to ti určitě přinese štěstí!), postará se o tebe restaurace Cepín (alko/nealko/večeře/nocleh – dle jejich ceníku). V rámci startovného je první pivo/limo na nás. V sobotu 14.10.2023 před startem mezi 7:00 – 8:30 tě čeká dobrá káva (Café Schönau) + drobné občerstvení (v režii našich holek, takže se opět bude na co těšit!). Zároveň bude možnost načerpat vodu do vaků. Během závodu najdeš jednu nebo čtyři občerstvovačky s pitnou vodou, hydratačním nápojem, teplým čajem a bohatým výběrem dobrot.
V cíli se pak můžeš zahřát poctivým vývarem, gulášem nebo vlastnoručně opečeným buřtem se vším, co k tomu patří. Za odměnu tě pak čeká luxusně čepovaná 12° nebo limča.

UBYTOVÁNÍ

Pokud si chcete užít celý víkend od pátku do neděle – klidně i s celou partou nebo rodinou, v hotelu Cepín mají ještě volné pokoje – rezervujte včas, ať nepřijdete o místo. Výhodou (kromě skvělého jídla) je i fakt, že se nachází v bezprostřední blízkosti místa konání závodu.

TRASY
16+ km / 50+ km

Trasy bude možné stáhnout z našich webových stránek/IG/FB dostatečně dlouho před závodem (hodíme link i sem). Na jejich značení si dáme obzvlášť záležet, abyste se mohli věnovat pouze běhu a plně si užít přírodu Krušných hor.

REGISTRACE
Stopnito.cz

STARTOVNÉ 16+ / 50+:
600 Kč / 1000 Kč – do 1.9. 2023
750 Kč / 1250 Kč – od 2.9. 2023

DOPORUČENÉ VYBAVENÍ

 • plně nabitý telefon
 • vodotěsný obal na telefon
 • stažená a funkční aplikace „Záchranka“
 • čelovku
 • větrovku do báglu
 • izotermická folie
 • vodu na 10 km
 • vlastní kelímek na pití na občerstvovačkách (bude k zakoupení i v rámci MUTRmerche na místě)
 • kvalitní obuv na trail
 • ostatní dle vašeho uvážení (pohybujete se v kopcích, kde může být drsnější počasí)

CENY
Finišerské dárky pro každého. Pro první tři v kategorii věcné ceny.

PROGRAM V DEN ZÁVODU
7:00 – 8:30 prezentace 50+ km (nebo už v pátek 18 – 20 hod.)
8:45 rozmluva k závodníkům
9:00 start kategorie 50+ km
10:30 – 12:00 prezentace 16+ km (nebo už v pátek 18 – 20 hod.)
12:30 start kategorie 16+ km
9:00 – 14:00 program pro Vaše děti / stezka poznání / fan zóna START-CÍL; po celou dobu káva (Café Schönau), občerstvení / čaj /pivo / limo pro doprovod závodníků
16:00 vyhlášení vítězů (může se operativně posunout dle situace
18:00 ukončení akce, přechod na afterparty do hotelu Cepín

POŘADATEL + KONTAKTNÍ OSOBY
Ředitel závodu: Lukáš +420 602 409 802, mutr@mutr.cz
Komunikace s veřejností, tisková mluvčí: Vejdulka + 420 603 940 493, vendula@mutr.cz

Pravidla:
MUTR je extrémní sportovní akce, ve které mohou startovat jen osoby starší 18 let. Každý účastník závodu svou registrací, zaplacením startovného, nastoupením do závodu a převzetím svého startovního čísla prohlašuje, že:

a) má požadované znalosti o závodu a potvrzuje, že je fyzicky a psychicky způsobilý se závodu zúčastnit, netrpí žádnou závažnou nemocí nebo závažným onemocněním a bere na vědomí doporučení pořadatele absolvovat před závodem individuální lékařskou prohlídku;

b) je obeznámen s tím, že pořadatel závodu zodpovídá jen za povolení k využití místa k pořádání soutěže, zejména za místo startu, cíle, TURISTICKY ZNAČENÝCH TRAS, avšak nezodpovídá a neposkytuje žádnou záruku za stav tratí, jejich funkci nebo za specifické podmínky soutěže dané např. počasím nebo vysokohorskými zvláštnostmi. Pokud bude nutné během závodu použít veřejnou cestu, pozemní komunikaci nebo jinou dopravní plochu, bere účastník na vědomí, že je třeba dodržet na takových komunikacích pravidla silničního provozu;

c) si je vědom důsledků spojených se svou účastí v závodu, kterého se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Zejména si je vědom, že není oprávněn požadovat po pořadateli finanční plnění nebo uplatňovat jiné nároky v případě jakéhokoliv zranění nebo jiné škody, které utrpí v souvislosti s účastí v závodu.
Pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a život závodníka během celé sportovní soutěže MUTR, ani během případného tréninku a doprovodných akcí;

d) bere na vědomí, že pořadatel během soutěže nepřebírá odpovědnost za škodu za odložené věci;

e) byl důkladně poučen o průběhu závodu a zvláštnostech tréninkových možností, jakož i o dalších souvisejících nebezpečích;

f) byl seznámen s pravidly závodu a je informován o bezpečnosti, fair-play a dalších podmínkách soutěže;g) souhlasí, aby jeho účast a sportovní výkon v závodě, byly pořadatelem nebo osobou pořadatelem zmocněnou audiovizuálně zaznamenány s tím, že účastník poskytuje pořadateli závodu svolení, aby audiovizuální záznamy anebo fotografie, vytvořené před, během a po skončení sportovní soutěže MUTR, byly pořadatelem nebo jím určenou třetí osobou užity všemi způsoby uvedenými v § 12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu;

h) bere na vědomí, že před, během a po skončení závodu není nikdo oprávněn fotografovat, natáčet na videokameru nebo jiným způsobem zaznamenávat průběh sportovní soutěže bez předchozího souhlasu pořadatele a řádné akreditace, vyjma pořizování záznamů pro své vlastní účely a potřeby;

i) souhlasí s dodržením brandingu na pořadatelem určených místech nebo v rámci své osoby, sportovních prostředcích a doplňcích. Je zakázáno překrývání reklamních nápisů pořadatele;

j) souhlasí, že jeho emailová adresa použitá při registraci bude použita při rozesílání instrukcí k a informací k závodu, případně po závodě. Tato emailová adresa nebude předána třetí straně;

k) je povinen poskytnout první pomoc zraněnému závodníkovi;

l) musí dodržovat standardní pravidla fair-play;

m) do závodu smí nastoupit pouze závodníci, kteří splňují bez výhrad pravidla závodu, jsou v dobrém zdravotním stavu, nejsou pod vlivem alkoholu ani psychotropních látek. Pořadatel si vyhrazuje právo nepustit na start nebo zastavit v závodě každého závodníka, který bude vykazovat přílišné známky únavy či vyčerpání a bude hrozit zásadním způsobem ohrožení jeho zdraví;

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

Každý účastník běží závod na vlastní nebezpečí.

Závodu se nesmí účastnit závodník, který se necítí dobře nebo má zvýšenou teplotu. Závodníci jsou povinni respektovat opatření dle nařízení vlády učiněné v souvislosti s COVID-19.

Věk účastníka je minimálně 18 let, nebo je nutný souhlas zákonných zástupců.

Závodník si s sebou nese povinnou výbavu: nádoba s pitím (min. 0,5l), vlastní kelímek na pití na občerstvovačkách, mobil, izotermická folie či vhodné oblečení pro případ nepřízně počasí.

Závodníci se smí pohybovat pouze po turisticky značených trasách a po trasách s vlastním značením závodu (viz mapa závodu).

Mezi jednotlivými občerstvovacími stanicemi závodník nesmí přijímat pomoc třetí osoby.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli zastavit závod nebo reagovat na nepředvídatelné situace, aby zajistil bezpečnost všech závodníků (vichřice, prudké změny počasí, bouřka, větrný polom apod.).

V případě, že pořadatel nezíská všechna nutná povolení, závod bude zrušen a celé startovné vráceno.

Závodníci musí dodržovat pravidla silničního provozu dle zákona 361/2000sb – Zákon o silničním provozu.

Účastníci jsou povinni plně respektovat životní prostředí kraje, zejména tím, že nebudou zahazovat cestou odpadky, trhat květiny a rušit volně žijící živočichy. Akce se koná jednak na území, které spravuje státní podnik Lesy České republiky a také na území soukromém, které spravuje společnost Lesy Sever s.r.o., s jejichž
svolením můžeme závod uskutečnit. Chovejme se, prosím, ohleduplně.

Závodník je informován, že pořadatelem nebylo uzavřeno žádné zvláštní pojištění na náhradu škody způsobené účastníkovi v souvislosti s naší soutěží.

Pokud závodník užívá léky, trpí alergiemi nebo zná další podstatné informace pro případ ošetření, je povinen uvést tyto skutečnosti z druhé strany startovního čísla, včetně kontaktních údajů na osobu blízkou.

Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu potřebném pro startovní listiny a listiny výsledků na webu závodu, na běžeckých webech shromažďujících výsledky závodů a v systému ITRA. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s §89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků, pro propagaci spolku, z vyhlašování výsledků, z průběhu závodu, doběhu do cíle apod.
V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně fotografovi.

error: Content is protected !!